lees voor knop

Omslag van het jaarverslag 2012 van de stichting Novum
In het jaarverslag legt het bestuur van Novum verantwoording af over het gevoerde beleid, daarnaast omvat het jaarverslag de jaarrekening en een terugblik op de projecten die stichting Novum financieel ondersteund heeft.

Download PDF bestand
Lees het jaarverslag online