lees voor knop

jaarverslag omslag jongen vrouw en manIn het jaarverslag legt het bestuur van Novum verantwoording af over het gevoerde beleid, daarnaast omvat het jaarverslag de jaarrekening en een terugblik op de projecten die stichting Novum financieel ondersteund heeft.

Download het PDF bestand
Lees het jaarverslag online