lees voor knop

Slechtziende keniaan met een bril opBinnen de slechtziendenrevalidatie ontbreekt momenteel een valide visustest, die specifiek inzetbaar is voor jonge kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. De testen die commercieel beschikbaar zijn binnen de reguliere oogartsenpraktijk, voldoen niet volledig, omdat het gebruikte materiaal kwetsbaar is.

De visuele functies bij heel jonge kinderen (tot een jaar of twee) of bij ongeveer 40 procent van de gescreende mensen met een verstandelijke beperking, worden veelal gemeten op basis van een preferential looking test. De te onderzoeken persoon krijgt afwisselend links of rechts een verticaal strepenpatroon aangeboden, waarbij de bewegingen van het oog worden genoteerd. Bij het afnemen van de test bij kinderen is het belangrijk om hun aandacht vast te houden om een zo goed mogelijke indruk van de visus te krijgen. De kaarten die daarvoor gebruikt worden, blijken in de praktijk sterk wisselend van kwaliteit te zijn en moeilijk verkrijgbaar.

Met dit project wil Koninklijke Visio zelf een nieuwe set kaarten ontwikkelen voor de screening. Het materiaal is in 2017 ontwikkeld en geprint, maar het is nog niet goed gelukt om zonder kwaliteitsverlies de kaarten te lamineren (dat wil zeggen het aanbrengen van een waterdichte transparante laag over de kaarten). De verwachting is dat dit in 2018 wel lukt en er voldoende kaarten kunnen worden gedrukt.