lees voor knop

blinde man achter een computerKoninklijke Visio wil mensen met een visuele beperking optimaal informeren over de mogelijkheden die er voor hen zijn. De ervaring leert dat mensen die informatie zoeken, het zeer op prijs stellen om persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen te horen en beelden te zien. 
De filmpjes waarin cliënten hun verhaal doen, worden via de website en social media veel bekeken en beluisterd. Om vaker audiovisuele fragmenten te kunnen inzetten, zijn vanuit dit project medewerkers getraind om zelf, met hun telefoon 
of iPad, toegankelijke filmpjes te maken, waarin cliënten over hun ervaringen vertellen.

Koninklijke Visio wil dat cliënten een afgewogen keuze kunnen maken tussen de verschillende vormen van dienstverlening. Naast alle schriftelijke communicatie en informatie op de website van Koninklijke Visio, willen cliënten ook graag persoonlijke verhalen horen en zien van mensen die in vergelijkbare situaties verkeren. Wat waren hun knelpunten of vragen en hoe heeft Koninklijke Visio bijgedragen aan hun kwaliteit van leven? Daarom is gekozen voor videofragmenten die toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking. In deze videofragmenten vertellen cliënten over hun ervaringen. Om kosten te besparen, was het de bedoeling dat medewerkers van Koninklijke Visio uit het primaire proces werden getraind om zelf toegankelijke filmpjes en audiofragmenten te maken.

In 2014 is het project gestart en er is nu een aantal filmpjes van Koninklijke Visio terug te vinden op YouTube. Het beoogde resultaat van minimaal 28 filmpjes tijdens de looptijd van het project is behaald. Er zijn in totaal 39 filmpjes gemaakt. De doelstelling dat de getrainde medewerkers vervolgens structureel jaarlijks 24 filmpjes maken, is niet behaald. Dit bleek in de praktijk niet haalbaar. Door de productiedruk geeft Koninklijke Visio er de voorkeur aan om voortaan externe partijen in te huren voor het maken van filmpjes.

In 2017 liep de voor een periode van vier jaar verstrekte subsidie van de leerstoel af. Zowel vanuit Koninklijke Visio als uit het Erasmus MC is een verzoek ingediend om de leerstoel met ingang van 1 juli 2017 met een periode van vier jaar te verlengen. Dit verzoek is zowel door Stichting Novum als de Erasmus Universiteit gehonoreerd.