lees voor knop

Een cerebrale visuele stoornis (CVI) is een slecht begrepen aandoening. Kinderen met CVI kunnen wel zien met hun ogen, maar door een stoornis in de hersenen kunnen ze visuele informatie niet goed verwerken. Ze hebben dan ook vaak leerproblemen op school. Niet alleen met lezen, schrijven en rekenen, maar ook met praktische vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit.

Kinderen met CVI krijgen niet altijd de juiste begeleiding van ouders, leerkrachten, professionals en andere betrokkenen. Dit komt doordat men niet weet hoe kinderen met CVI hun omgeving waarnemen. Dit project heeft als doel het begrip over CVI te vergroten.
Er is behoefte aan goed onderbouwd, laagdrempelig informatiemateriaal, dat tot de verbeelding spreekt en daadwerkelijk leidt tot meer begrip en kennis over CVI. Voor ouders, leerkrachten en externe professionals worden daarom een boek en een film gemaakt over CVI bij kinderen. Daarnaast wordt een ervaringskoffer ‘CVI in Beeld’ gemaakt. Deze bevat oefeningen om te kunnen ervaren hoe het is om verschillende vormen van CVI te hebben. De koffer is bedoeld als voorlichtingsmateriaal en is te gebruiken door professionals van Koninklijke Visio.

De voorlichtingsset, bestaande uit boek, film en ervaringskoffer, wordt binnen en buiten Koninklijke Visio verspreid. De verwachting is dat hiermee het begrip bij ouders, leerkrachten en professionals groter wordt. Dat grotere begrip is tevens de basis voor een betere begeleiding.
In 2017 is het eerste concept van het boek geschreven. Verder zijn de voorbereidingen voor het maken van de film getroffen en in oktober 2017 is gestart met het maken van beeldmateriaal. Vanaf mei 2018 wordt gestart met de ervaringskoffer. Er wordt verwacht dat het project eind 2018 is afgerond.