lees voor knop

Er zijn landelijk niet veel jonge kinderen (van nul tot zes jaar) die volledig blind zijn zónder dat ze een verstandelijke beperking hebben. Door dit relatief kleine aantal is er ook maar een betrekkelijk kleine groep medewerkers van Koninklijke Visio die over de specialistische kennis beschikt, die nodig is voor de begeleiding van deze kinderen. Stichting Novum geeft financiële ondersteuning aan een project dat deze kennis verbreedt en beter verankert.

Het is van cruciaal belang dat ook volgende generaties professionals weten hoe ze deze kinderen kunnen begeleiden en hoe hiaten in deze expertise kunnen worden opgevuld. Daarom heeft Koninklijke Visio besloten een programma voor het jonge blinde kind van nul tot zes jaar te ontwikkelen. Het programma gaat over onderzoek, diagnostiek en partnerschap tussen begeleiders en ouders. Het behelst ook het toerusten van ontwikkelingsbegeleiders, leerkrachten en klassenassistenten, die deze groep blinde kinderen begeleiden. Daarnaast ligt er in concept een boek klaar over de begeleiding van ouders van jonge blinde kinderen en hun dilemma’s.

De problematiek van deze jonge blinde kinderen is een specialisme op zich. Deze kinderen stromen ook in op de kleuterafdelingen van het speciaal onderwijs van Koninklijke Visio. 
Daarom is het wenselijk dat leerkrachten meer expertise krijgen in het begeleiden van deze specifieke doelgroep. Extra expertise is nodig voor de blinde kinderen die cognitief, zintuiglijk en emotioneel nog niet het ontwikkelingsniveau van een kleuter hebben. Zij vragen om een ander onderwijsaanbod en -klimaat dan hun slechtziende klasgenootjes.

  • Literatuur- en dossieronderzoek hebben al opgeleverd dat een deel van deze kinderen door de visuele beperking achterblijven in hun ontwikkeling. Er is contact gezocht met onderzoekers in Londen, die zich met vergelijkbaar onderzoek bezighouden. Hierover is het artikel ‘Development setback in children with congenital blindness or visual impairment, a mixed methods review’ ingediend bij het internationale tijdschrift Journal of Developmental and Physical Disabilities. Tevens zijn er richtlijnen opgesteld voor de ontwikkelingsbegeleiders van Koninklijke Visio om deze kinderen nauwgezet te kunnen volgen.
  • Naar aanleiding van gesprekken met ouders is een website gebouwd, waaraan zowel Koninklijke Visio als de ouders kunnen bijdragen. De ouders gaven ook aan dat het belangrijk is dat de website tevens toegankelijk is voor ouders van kinderen bij Bartiméus. De doelgroep jonge blinde kinderen is klein en op dit gebied werken Bartiméus en Koninklijke Visio altijd samen. Er is voor gekozen om aan te sluiten bij de website van EduVip. Medewerkers van Koninklijke Visio en Bartiméus zijn de website aan het vullen met informatieve stukken, filmbeelden, interviews, enzovoort. Ouders krijgen een eigen toegang voor deze website.
  • Om leerkrachten en ontwikkelingsbegeleiders beter toe te rusten, is gekozen voor een digitale leeromgeving met filmbeelden, artikelen, boekenn enzovoort. Daarnaast zijn er trainingen voor hen beschikbaar.

Het project is tot stand gekomen dankzij de financiële steun van Stichting Novum en inmiddels afgerond.