lees voor knop

meisje werkt op een ipadVoor mensen die niets zien, is het heel moeilijk om wiskundige vergelijkingen op te lossen, ruimtelijk figuren voor zich te zien of grafieken te lezen. Hoewel er hulpmiddelen zijn, zoals grafieken in reliëf en de Visio Rekenkist met tastbare materialen, waaronder kralensnoeren en getallenstokken, is er meer nodig om ingewikkelde formules of statistieken te kunnen begrijpen.

Leerlingen met een visuele beperking gaan tegenwoordig steeds vaker naar reguliere scholen. Hierbij is het voor
blinde leerlingen van belang met dezelfde lesstof en in eenzelfde tempo als hun klasgenoten mee te kunnen doen.
Voor leerkrachten speelt dat zij zo dicht mogelijk bij hun reguliere manier van lesgeven willen blijven. Daarom is er voor blinde leerlingen een aanvullende manier nodig om grafieken te analyseren en te begrijpen.

In samenwerking met de Technische Universiteit Delft en een ervaren app-ontwikkelaar is SenseMath ontwikkeld, een audioweergave voor grafische figuren en een 3D-print om de grafieken te laten voelen. Uit resultaten is gebleken dat een leerling binnen acht seconden in staat is om aan te geven welke elementen in de grafiek aanwezig zijn en welke plaatsing ze hebben ten opzichte van elkaar en het assenstelsel. De resultaten hebben een enorme tijdwinst laten zien ten opzichte van het huidige materiaal. Er is daarom een vervolgaanvraag bij Stichting Novum ingediend, die is gehonoreerd. De bedoeling van dit project is dat een leerling zelf thuis met de app een wiskundige functie kan omzetten in een grafische figuur met audioweergave en 3D-print.

De demo app is beschikbaar. In 2018 zal deze doorontwikkeld moeten worden zodat deze ook toegankelijk is voor de doelgroep.