lees voor knop

Vrouw en kind achter een beeldschermOm een passend revalidatieplan te kunnen bieden aan cliënten, is goede diagnostiek van de visuele beperking nodig. De huidige tests geven wel inzicht, maar leveren subjectieve resultaten op. Dit gebeurt vooral bij cliënten die niet actief kunnen meewerken vanwege hun leeftijd, verstandelijk vermogen of afnemende cognitie. Ook kosten de tests veel tijd 
als het gaat om afname, rapportage en analyse. Naast de cliënt zelf stellen ook familieleden, begeleiders en verwijzers vragen over de aard en impact van de visuele beperking. Het ontbreekt professionals echter aan technische hulpmiddelen om deze partijen inzicht te geven in de kijk- en leefwereld van een cliënt. Met financiële steun van Stichting Novum worden die (innovatieve) hulpmiddelen nu ontwikkeld en in de toekomst ingezet bij Koninklijke Visio.

Het is zowel wetenschappelijk als in de praktijk aangetoond dat de meetmethode ‘eyetracker’ meerwaarde oplevert voor diagnostiek, behandeling, effectmeting en voorlichting. Het is van belang om cliënten en medewerkers optimaal te laten profiteren van deze innovatieve meetmethode. Daarvoor is een ontwikkel- en implementatietraject nodig om de vele toe-passingsmogelijkheden klantvriendelijk uit te werken. Vervolgens kunnen deze ingezet worden in de dagelijkse werkwijze van Koninklijke Visio.

Het project bestaat uit twee deelprojecten om de toepassingsmogelijkheden van innovatieve oogbewegingsapparatuur verder te ontwikkelen en te implementeren. Het eerste deelproject omvat het ontwikkelen van een toolkit (software) voor het meten en analyseren van oogbewegingspatronen met een eyetracker. Dit is belangrijk voor visuele diagnostiek en revalidatie. Het tweede onderdeel betreft het ontwikkelen van een natuurgetrouwe bolvormige visuele simulator (SimSphere) voor kijk- en mobiliteitstrainingen. In 2016 en 2017 is de toolkit ontwikkeld met een aantal toepassingen voor de praktijk. Deze is in 2017 op twee locaties van Koninklijke Visio getest. Hieruit kwam naar voren dat een eyetracker een goed instrument is om op objectieve wijze het visueel functioneren en de visuele informatieverwerking in kaart te brengen, zonder dat daarbij communicatie nodig is. Het interpreteren van de data wordt echter wel als lastig ervaren.

Er zal voor elke regio van Koninklijke Visio een eyetracker worden aangeschaft. In elke regio krijgt vervolgens een klinisch fysicus de taak om collega`s te ondersteunen bij het interpreteren van gegevens.

Ook is er gestart met de ontwikkeling van de bolvormige visuele simulator (SimSphere) voor mobiliteitstrainingen. De ontwikkelingskosten bleken veel te hoog te worden. Er zal nu gekeken worden naar alternatieven.