lees voor knop

Als mensen met een visuele en verstandelijke beperking worden geconfronteerd met een auditieve omgeving die ze moeilijk kunnen begrijpen, heeft dit negatieve effecten op hun gedrag. Dit is gebleken uit een onderzoek van mevrouw K. van den Bosch en prof.dr. C. Vlaskamp. De confrontatie vergroot de kans op probleemgedrag. Op dit moment is hier in de praktijk onvoldoende aandacht voor en zijn medewerkers van Koninklijke Visio zich onvoldoende bewust van de invloed die ze zelf hebben op de auditieve omgeving.

Het doel van het project is het vergroten van kennis over een veilige auditieve omgeving voor cliënten en leerlingen met een (zeer) ernstige visuele en meervoudige beperking binnen Wonen & Dagbesteding en Onderwijs. Dit kan worden bereikt door medewerkers handvatten te geven voor het meten en verbeteren van de auditieve omgeving via de MoSART-app.
Deze app is ontwikkeld vanuit het eerder genoemde onderzoek en meet het geluidsniveau. Ook kunnen aandachtsfunctionarissen worden opgeleid. Medewerkers van Koninklijke Visio worden zich door het project meer bewust van de kenmerken van een veilige auditieve omgeving en kunnen aanpassingen doen. Cliënten en leerlingen uit de doelgroep hebben hier baat bij, omdat ze zich veiliger voelen. De verwachting is dat ze minder moeilijk te begrijpen gedrag laten zien.

In 2017 is een e-learningprogramma gemaakt. Medewerkers zijn en worden binnen Koninklijke Visio getraind en aandachtsfunctionarissen zijn opgeleid. Dit loopt door tot maart 2018. Interventies om kwaliteit van de auditieve om-
geving te verbeteren, worden in kaart gebracht. Het project wordt afgesloten met een eindfilm. De uitdaging is om hier blijvend aandacht voor te vragen bij de Visiomedewerkers.