lees voor knop

afbeelding van een ipadscherm

Ernstig meervoudig beperkte kinderen zijn van nature niet geneigd om te kijken. Om hen te trainen in kijken biedt Koninklijke Visio visuele stimulatie. Voor het wel- slagen van visuele stimulatie en training is het van belang om deze frequent – liefst iedere dag – en gestructureerd aan te bieden. De verwachting is dat apps op de iPad hieraan een bijdrage kunnen leveren.

De iPad blijkt in de praktijk een zeer goed middel om de aandacht van kinderen te trekken. Het scherm is zelf een lichtbron en er is een grote verscheidenheid aan apps die aan te passen zijn aan de behoeften van het kind. Het doel van het project is een methodiek te ontwikkelen die de iPad inzet voor visuele stimulatie bij meervoudig beperkte kinderen. De doelgroep betreft kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot twee jaar. Bij deze kinderen is veelal sprake van CVI-problematiek.

De schatting is dat de instroom landelijk ongeveer 150 kinderen bedraagt. In 2014 zijn twintig cliënten gevonden die meedoen aan het project. Vanuit Koninklijke Visio zijn er vijf begeleiders en behandelaars bij betrokken. Er heeft een nulmeting plaatsgevonden: met behulp van de eye tracker, vragenlijsten en een korte observatie is van iedere deelnemende cliënt vastgesteld wat de visuele basisvaardigheden zijn bij aanvang van het project. Ook heeft een selectie plaatsgevonden van geschikte apps. Alle iPads die voor het project beschikbaar zijn gesteld, zijn op dezelfde manier ingericht: met apps waarvan de verwachting is dat ze de doelgroep aanspreken en helpen bij het ontwikkelen van de visuele basisvaardigheden. Daarnaast is er een handleiding gemaakt met daarin alle mogelijkheden van de apps.

Ook is een logboek ontwikkeld waarin het cliëntsysteem aantekeningen kan maken over de visuele stimulatie. Verder is er een observatie- en assessmentlijst ontwikkeld die de begeleiders en behandelaars vanuit Koninklijke Visio ondersteunt bij het in kaart brengen van de individuele voorkeuren en mogelijkheden van het kind, het volgen van de ontwikkeling en de overdracht hiervan aan het cliëntsysteem. De helft van de cliënten is al drie keer gezien door een begeleider of behandelaar van Koninklijke Visio. In september 2015 is de pilot afgerond en zijn er wederom metingen uitgevoerd met behulp van de eye tracker.

Uit de evaluatie, die in 2016 heeft plaatsgevonden, kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat de visuele vaardigheden van de kinderen uit de pilot is toegenomen. De pilot laat zien dat de iPad een effectief middel lijkt te zijn om de visuele vaardigheden van kinderen met een visuele en verstandelijke beperking te trainen. Op alle zes kinderdagcentra (KDC) waar de pilot heeft plaatsgevonden, zijn initiatieven ontstaan om ook andere cliënten te laten werken met de iPad. Ouders zijn door de pilot gestimuleerd om ook een iPad aan te schaffen. Ter stimulering van het inzetten van de iPad is aan elk betrokken KDC een iPad geschonken. Dit is in de terugkoppeling aan de ouders aan hen verteld. Stichting Novum ondersteunt het project financieel.

Financiële ondersteuning om een methodiek te ontwikkelen die de iPad inzet voor visuele stimulatie van kinderen met een meervoudige beperking