lees voor knop

Man maakt een fietswiel

In Nederland heeft ongeveer 36 procent van de mensen met een visuele beperking een betaalde baan, van wie 9 procent via de sociale werkplaatsen. Dit percentage is erg laag, vergeleken met mensen met een gelijksoortig opleidingsniveau en zonder visuele beperking. Koninklijke Visio en Stichting Novum hebben de ambitie om dit percentage te laten stijgen, omdat juist nu zo veel jongeren met een visuele beperking op steeds hoger niveau opleidingen afronden. Het is
ontzettend jammer als zij dan toch niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

Jongeren met een visuele beperking en normale intellectuele vermogens hebben maar weinig mogelijkheden om
werkervaring op te doen. Het vinden van bijbaantjes en vakantiewerk ligt vaak moeilijk door de noodzakelijke aanpassingen, problemen met mobiliteit en allerlei sociale aspecten. Ook bij stages vanuit school levert dit geregeld problemen op, waardoor de focus meestal niet op de stagedoelstellingen ligt, maar op de randvoorwaarden. Werkervaringsplaatsen (buiten school) zijn over de gehele linie schaars. Koninklijke Visio wil zich profileren als een organisatie die vooroploopt en model staat in het bieden van stageplekken, werkervaringsplaatsen en banen voor jongeren met een visuele beperking.

Het project Jongeren Aan de Arbeid (JAA) richt zich op coördinatie bij het zoeken van geschikte stage- en
werkervaringsplaatsen binnen Koninklijke Visio. Ook gaat het om het opdoen van kennis over de toegankelijkheid van verschillende functies, het ondersteunen met de juiste hulpmiddelen, het digitaal matchen van vraag en aanbod, en om het aantoonbaar vaker kunnen plaatsen van jongeren binnen Koninklijke Visio via taakstellend beleid. Het voornemen van Koninklijke Visio was om vanaf 2015 per jaar minimaal twaalf tot twintig structurele stage- en werkervaringsplaatsen aan te bieden.

De start van het project heeft echter veel vertraging opgelopen. In 2016 is een beleidsplan geschreven over stage- en werkervaringsplaatsen binnen heel Koninklijke Visio. Daarin werd specifiek aandacht besteed aan jongeren met een visuele beperking. Vanaf 2017 is Visio Onderwijs een actieve rol gaan vervullen in het aanbieden van stagiair(e)s met een visuele beperking.

Het inpassen van dit project in een breder kader van beleidsontwikkeling is achteraf mogelijk niet verstandig geweest.
Het project heeft daardoor te lang geduurd en er is te veel nadruk komen te liggen op het doorvoeren van het algemeen beleid. Hierdoor dreigde de focus op de groep leerlingen en cliënten met een visuele beperking steeds op de achtergrond te raken.
Er is nog geen resultaat van dit project te melden, wat betekent dat er dus niet structureel meer jongeren met een visuele beperking werkervaring binnen Koninklijke Visio hebben kunnen opdoen.