lees voor knop

Koninklijke Visio heeft met financiële steun van Stichting Novum de samenwerking met de afdeling Neurowetenschappen van het Erasmus MC geïntensiveerd met de bijzondere leerstoel Visuele Informatieverwerking. De reguliere kosten van de leerstoel betaalt het Erasmus MC. Sinds september 2013 bekostigt Stichting Novum de extra kosten van projectuitvoering, zoals reis- en congreskosten en een aantal promotieplaatsen. De samenwerking maakt het mogelijk om kennisontwikkeling en praktijkgericht handelen met elkaar te verbinden. Zien doen we niet alleen met onze ogen. Ook de hersenen zijn actief betrokken bij het doorsturen en verwerken van de beelden die via de ogen binnenkomen. Wanneer de hersenen de beelden niet goed registreren of verwerken, kunnen  visuele stoornissen ontstaan.

De missie van de bijzondere leerstoel Visuele informatieverwerking is tweeledig:
1. Een bijdrage leveren aan het vroegtijdig diagnosticeren van aandoeningen waarbij de visuele informatieverwerking is aangedaan.
2. 
Interventies beoordelen op hun toepasbaarheid en effectiviteit.

Bij het onderzoek wordt veel gebruikgemaakt van de registratie van oogbewegingen met behulp van een eyetracker om de reactie op visuele stimuli nauwkeurig te meten. De ont-
wikkeling van deze vernieuwende techniek is mede mogelijk gemaakt door subsidie van Stichting Novum.
Het verwacht eindresultaat is een bijdrage te leveren aan de vroegdiagnostiek van visuele (ontwikkelings)stoornissen bij kinderen met een cerebrale visuele stoornis (CVI), het vroegtijdig opsporen van gezichtsvelduitval door glaucoom en het in kaart brengen van de achteruitgang in visuele-motorische coördinatie bij mensen met neurodegeneratieve aandoeningen.

  • In 2017 is een zorgpad ontwikkeld voor neonatale kinderen, waarbij medewerkers van het Erasmus MC en Koninklijke Visio betrokken zijn. Inmiddels is het gehele protocol uitgewerkt en zijn de eerste kinderen geïncludeerd. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om, naast het zorgpad, effectmetingen van visuele revalidatie bij deze groep kinderen te verkrijgen.
  • Binnen de leerstoel is een nieuwe methode ontwikkeld om bij glaucoompatiënten achteruitgang in het gezichtsveld te meten. Door bij volwassenen met een eyetracker de oogbewegingen te meten in reactie op een lichtstipje dat ergens in de periferie verschijnt, is de functionele achteruitgang van het gezichtsveld door glaucoom vroegtijdig op te sporen. In 2017 is met succes een aanvraag ingediend bij UitZicht om ook een voor kinderen geschikte versie van deze methode te ontwikkelen.
  • In samenwerking met de afdelingen Neurologie en Geriatrie van het Erasmus MC, en de afdeling Lucht- en Ruimtevaart van de TU Delft is onderzoek verricht naar de achteruitgang in oog-handcoördinatie bij alzheimer- 
en parkinsonpatiënten. Neurodegeneratieve ziekten zoals alzheimer en parkinson verstoren al in een vroeg stadium de samenwerking tussen visuele informatie en motoriek. Dergelijke verstoringen vormen een belangrijke oorzaak van vallen bij ouderen in het algemeen en parkinsonpatiënten in het bijzonder. Met de input van TU-studenten wordt ook de technologische en modelmatige onderbouwing van het onderzoek versterkt.