lees voor knop

Koninklijke Visio heeft meegewerkt aan de continuering van een leerstoel bij het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) in Amsterdam onder de titel Leer van de blinde en slechtziende mens. De reguliere kosten van de leerstoel betaalt het VUmc. De extra kosten, zoals reis- en congreskosten en een aantal promotieplaatsen, betaalt Stichting Novum.

De leerstoel wordt bezet door oogarts prof.dr. G.H.M.B. van Rens. Professor Van Rens was tien jaar werkzaam als bijzonder hoogleraar namens de Algemene Nederlandse Vereniging Ter Voorkoming Van Blindheid. De samenwerking met Koninklijke Visio biedt het VUmc toegang tot grote databases met geanonimiseerde patiënteninformatie van Koninklijke Visio.

Doelstelling van de leerstoel is wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op de afdeling Oogheelkunde, met als thema De slechtziende en blinde mens. De leerstoel moet de expertise over revalidatie op de afdeling Oogheelkunde vergroten. Vanwege de beperkte tijdsinzet van de hoogleraar (0,3 fte) zal de bijdrage zich voornamelijk richten op wetenschappelijk onderzoek. In 2017 heeft professor Van Rens zeven promovendi begeleid en zijn er elf artikelen gepubliceerd in
internationale vaktijdschriften. Daarnaast is er onderwijs gegeven aan arts-assistenten in opleiding tot oogarts en
studenten. In 2017 liep de financiering van de leerstoel door Stichting Novum af. In overleg met de Universiteit is besloten om gezamenlijk de financiering met vier jaar te continueren.