lees voor knop

Nieuwe woontechnologie zal op termijn zeer waarschijnlijk de zelfstandigheid van visueel en verstandelijk beperkte cliënten in hun eigen woonomgeving vergroten. Een keuken die je met je stem kunt bedienen, deuren die automatisch opengaan, licht dat zich automatisch aanpast of een wasmachine die je kunt aanzetten met de voice-over van een iPhone.

Koninklijke Visio loopt achter op het gebied van technologie die te maken heeft met slim wonen (domotica, robotica en allerlei technologieën die het leven gemakkelijker, leuker en zelfredzamer maken). Die achterstand blijkt uit het feit dat woonlocaties en scholen nauwelijks beschikken over deze technologieën en dat medewerkers van Revalidatie & Advies cliënten zelden adviseren op dit gebied. Up-to-date kennis ontbreekt.

Met dit project wil Koninklijke Visio in eerste instantie één leerhuis opzetten waar de cliënt, het systeem en de professional kunnen ervaren en beleven wat het is om optimaal ondersteund te worden door technologie. Dankzij het leerhuis moet er daarnaast inzicht ontstaan over de vraag welke nieuwe technologieën wel/niet geschikt zijn – al dan niet met aanpassingen – voor de verschillende doelgroepen.

De kennis is niet alleen bruikbaar voor de professionals binnen de Visio-organisatie, maar kan ook worden teruggekoppeld aan de leveranciers, fabrikanten en andere partners. Mogelijk is een bepaalde technologie in de basis heel bruikbaar, maar is deze niet toegankelijk genoeg.
In 2017 is er een woonlocatie van Koninklijke Visio uitgekozen en zijn de voorbereidingen getroffen om deze met nieuwe technologie in te richten. Het kiezen van de locatie heeft langer geduurd dan verwacht. In 2018 zal het eerste leerhuis gereed zijn en kan gestart worden met het opdoen van ervaring in het gebruik van nieuwe apparatuur met de bijbehorende technologie.