lees voor knop

Hoewel Nederland rijk is aan vangnetten, zijn er altijd situaties waarin mensen met een visuele beperking buiten de boot dreigen te vallen. In 2011 hebben Stichting Novum en Koninklijke Visio een klein fonds opgericht om ervoor te zorgen dat deze mensen de noodzakelijke revalidatie of hulp(middelen) krijgen. Daarnaast ondersteunt het fonds kleine, eenmalige projecten, die vooral voor de doelgroep van grote betekenis kunnen zijn. Er zijn in 2017 zesentwintig aanvragen ingediend, waarvan er negentien (deels) zijn gehonoreerd.

Het fonds is bedoeld voor kleine, vaak individuele aanvragen. Alleen medewerkers van Koninklijke Visio kunnen microaanvragen indienen voor hun cliënten. Zo is er in 2017 een bijdrage gegeven aan het vervoer van een cliënt met een meervoudige beperking, zodat ze één keer per maand naar huis kan gaan. Voor enkele kinderen is de eigen bijdrage aan het schoolkamp/uitwisselingsprogramma betaald, omdat de ouders dit zelf niet konden. Verder is er een spacesafe aangeschaft voor een jongen van 8, die sinds kort op een woonvoorziening in Haren woont.

Ook zijn in 2017 kleinere initiatieven ondersteund. Er is bijvoorbeeld een bijdrage gegeven aan stichting Visueel Beperkte Wielrenners. Deze stichting wil wielrenners met een visuele beperking helpen topprestaties op internationale wedstrijden te leveren, zodat zij hierdoor zichzelf als atleet en als mens kunnen ontwikkelen. Maar ook zijn financieel ondersteund de fototentoonstelling ‘Mijn (ge)Zicht’, de Raakstimuleringsprijs en de stichting Beter Zien Anders Kijken (BZAK), die zich inzet voor migranten met een visuele beperking. Vaak wordt deze groep vrijgesteld van de plicht tot inburgering, omdat het bestaande taalonderwijsaanbod daar niet op is ingesteld.

Migranten met een visuele beperking kunnen sinds 1 mei 2017 lessen
Nederlands als tweede taal (NT2) volgen in Rotterdam. De stichting Beter Zien Anders Kijken (BZAK) verzorgt deze cursussen. BZAK organiseert al geruime tijd activiteiten voor blinde en slechtziende mensen.
Migranten die in Nederland wonen en de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen, kunnen taallessen krijgen.
Maar vaak vallen migranten die vanwege een oogaandoening niet kunnen lezen of schrijven, buiten de boot. Als zij aankloppen bij reguliere instellingen voor NT2-lessen, worden ze nogal eens geweigerd door hun beperking of ze haken snel af omdat ze niet mee kunnen komen.

Basisrecht
BZAK vindt dat iedereen die in Nederland woont, en dus ook slechtziende en blinde migranten, het recht heeft om de Nederlandse taal te leren. De overheid geeft migranten met een visuele beperking vaak vrijstelling van inburgering. Volgens BZAK wordt deze grote groep migranten met een visuele beperking daardoor achtergesteld. BZAK blijft zich sterk maken voor deze groep, zolang de overheid niet zorgt voor taallessen die door hen gevolgd kunnen worden.

Participatieladder
De taallessen bestaan hoofdzakelijk uit spreek- en luistervaardigheid. Met deze bagage kan de doelgroep van BZAK de eerste sporten van de participatieladder beklimmen. De lessen worden financieel mogelijk gemaakt door de vereniging Bartiméus Sonneheerdt en de Stichting Novum.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op beterzienanderskijken.nl. Op bloemenlangsdeweg.nl kan ook het boek Bloemen langs de weg, de moeizame weg van migranten met een visuele beperking naar zelfstandigheid gratis worden gedownload.