lees voor knop

Veel mensen met neurodegeneratieve aandoeningen, zoals MS en de ziekte van Parkinson, krijgen vroeg of laat visuele problemen. Dit wordt niet altijd tijdig onderkend, terwijl deze groep gebaat is bij goede revalidatiezorg. De komst van twee topklinische centra – een voor MS en een voor de ziekte van Parkinson – biedt een kans om de zorg voor deze 
doelgroep te verbeteren door een samenwerkingsverband aan te gaan met Koninklijke Visio. Stichting Novum zorgt voor financiële ondersteuning.

Koninklijke Visio in Haren heeft de kennis en expertise in huis om de stap naar hoogwaardige klinische zorg te maken. Hierdoor kunnen mensen met neurodegeneratieve aandoeningen de complexe en specialistische diagnostiek en revalidatie krijgen die ze nodig hebben. 
Het project NAH in Progress heeft als doel hoogwaardige revalidatie in de zorgketen te organiseren, te verankeren en wetenschappelijk te onderbouwen. Er wordt een samenwerkingsverband aangegaan met Punt voor Parkinson, het MS Centrum Noord-Nederland, het Alzheimer Research Centrum Groningen en het Beatrix-oord Centrum voor Revalidatie.
De samenwerking heeft betrekking op screening van patiënten, verwijsroutes en wetenschappelijk onderzoek. Patiënten die zich bij deze centra aanmelden, worden ook gescreend op visuele problematiek en zo nodig doorverwezen naar Koninklijke Visio. De gegevens die dit oplevert, worden verzameld en geanalyseerd om zo de visuele problemen bij neurodegeneratieve aandoeningen beter te begrijpen en de revalidatiezorg te onderbouwen.
In 2017 is er een samenwerkingsverband aangegaan tussen Koninklijke Visio en respectievelijk Punt voor Parkinson, MS Centrum Noord-Nederland en de geheugenpoli van het UMCG op het gebied van verwijzingen.
Verwijscriteria zijn vastgelegd en screenings-vragenlijsten ontwikkeld.
Ook binnen Koninklijke Visio is de diagnostiek en revalidatie aangepast aan complexe en specialistische zorg, die deze groepen mensen nodig hebben. Zowel bij de programmaraad als bij de Rijksuniversiteit Groningen is een aanvullende subsidie verkregen om de verwijscriteria en screening verder te valideren.

In 2018 worden de gegevens op basis van de instroom van cliënten verder vastgelegd, verwerkt en geanalyseerd. Zo nodig worden de verwijscriteria bijgesteld.