lees voor knop

Alle kinderen hebben, ongeacht hun ontwikkelingsleeftijd, recht op onderwijs en ieder kind heeft ontwikkelingsmogelijkheden. Dat zijn de uitgangspunten van het project Passend onderwijs aan leerlingen met een visueel (zeer) ernstige meervoudige beperking (V(Z)EMB). Het vervolgproject Passend onderwijs/V(Z)EMB 2.0 richt zich ook op kinderen/jongeren met een (zeer) ernstige meervoudige beperking in de schoolgaande leeftijd die gedeeltelijk of nog geen onderwijs volgen. Deze kinderen hebben een geringe fysieke belastbaarheid, medische problemen of bijkomende andere problemen, zoals gedragsproblemen. Zij gaan behalve naar school, vooral ook naar kinderdagcentra (zorg).

In de afgelopen jaren is met financiële steun van Stichting Novum een passend onderwijscurriculum ontwikkeld voor V(Z)EMB-leerlingen in de leeftijd van vier tot twintig jaar, die uitstromen naar belevingsgerichte dagbesteding. In het vervolgproject Passend onderwijs/V(Z)EMB 2.0 wordt het ontwikkelde curriculum met bijbehorende methodiek nog verder gespecificeerd. Daarnaast is het de bedoeling om het aantal professionals dat met het ontwikkelde curriculum gaat werken, uit te breiden. 
Niet alleen onderwijsmedewerkers, maar ook medewerkers in de dagbehandeling moeten het gedachtegoed van het curriculum binnen hun dagbehandeling kunnen gebruiken. Zo kunnen hun cliëntjes stap voor stap worden voorbereid op deelname aan gedeeltelijk/volledig onderwijs. Hierdoor kunnen zij profi-teren van de visie op het onderwijs en het planmatig, doel- en ontwikkelingsgericht werken binnen het onderwijs. Immers: ieder kind heeft recht op onderwijs. Als het daar nog niet aan toe is, heeft het recht om erop voorbereid te worden. Dit geldt eveneens als het kind heel veel zorg en verzorging nodig heeft binnen het onderwijs, met gedeeltelijke leertijdontheffing. Ook deze kinderen kunnen straks profiteren van het V(Z)EMB-curriculum.

In 2016 en 2017 zijn het complete curriculum en de werkwijze aangepast aan deze doelgroep en uitgerold binnen onderwijs en dagbesteding. Een stagiaire van de RUG heeft een onderzoek gedaan naar de effecten van curriculum en werk-
wijze. Deze resultaten worden in 2018 bekend.