lees voor knop

Om als leerling succesvol te kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst, is het noodzakelijk om competenties op te doen, die passen bij deze maatschappij. Programmeren wordt net zo belangrijk als taal en rekenen. 
Om die reden hebben de TU Delft, Saxion Hogeschool in Deventer en Koninklijke Visio de handen ineengeslagen. Zij willen dat ook leerlingen met een visuele beperking leren programmeren en wel op een leuke en uitdagende manier.

Voor goed ziende kinderen bestaan er al een leerlijn, lesmethode en lesmateriaal om op 
een leuke manier kennis te maken met programmeren. Maar voor leerlingen met een visuele beperking is er geen geschikt en 
toegankelijk materiaal beschikbaar. Het project Programmeren voor leerlingen met een visuele beperking moet hier verandering in brengen. Het doel van het project is dat alle slechtziende en blinde leerlingen uit het regulier basisonderwijs (circa 500 kinderen) en normaal lerende kinderen uit het Visio speciaal onderwijs (circa 124) in staat zijn om op een leuke en uitdagende manier te leren programmeren. Hierbij leren zij zo veel mogelijk op eenzelfde manier als hun goed ziende leeftijdsgenoten.
Om dit doel te realiseren, wordt een toegankelijke en begrijpelijke leerlijn programmeren ontwikkeld met lesmethodes en lesmateriaal, die gebruikt gaan worden binnen het reguliere en speciaal onderwijs.

In 2017 is gestart met de ontwikkeling van lessen (inclusief materialen, lesvormen en handleiding voor docenten) op basis van de kerndoelen. Deze lessen worden opgezet door studenten Computational thinking van de Saxion Hogeschool en geëvalueerd door leerkrachten van Visio Onderwijs. Daarnaast worden verschillende programmeermaterialen uit de reguliere markt getest op hun geschiktheid voor de doelgroep, als aanvulling op de leerlijn.