lees voor knop

De zorg is aan het digitaliseren. Cliënten vragen steeds vaker of ze op internet informatie over hulpmiddelen kunnen vinden. Ook klinkt geregeld de vraag of het nodig is dat ze voor iedere training naar Koninklijke Visio moeten komen.
Het gebruik van smartphones, computers en tablets wordt steeds meer onderdeel van de revalidatie. Het project Revalidatie & Advies 2.0 (R&A 2.0) wil hierop inspelen.

Om aan te sluiten bij ontwikkelingen op het gebied van e-health heeft Stichting Novum een projectaanvraag ondersteund, die gericht is op het ontwikkelen van een contact-app en een hulpmiddelendatabase.

Contact-app
De contact-app moest het mogelijk maken om cliënten trainingen op afstand te bieden.
Dat scheelt cliënten gemiddeld twee uur reistijd, die ze nodig hebben als ze een training volgen bij een regionale instelling van Koninklijke Visio. Ook is het een voordeel dat cliënten een training kunnen volgen op hun eigen apparatuur.

Uiteindelijk is er niet voor gekozen om een eigen app te ontwikkelen, maar gebruik te maken van bestaande technologie. In 2017 wordt training op afstand aangeboden aan cliënten. De eerste bevindingen zijn positief, zowel bij cliënten als bij medewerkers van Koninklijke Visio. Uit de terugkoppeling blijkt dat cliënten training op afstand vooral waarderen vanwege het snel kunnen oplossen van (kleine) problemen, het niet hoeven reizen en het kunnen werken met eigen apparatuur in eigen omgeving. Op afstand meekijken wordt ook steeds vaker gebruikt bij de online helpdesk, omdat dit uitermate effectief blijkt. Problemen worden niet altijd even helder verwoord en door mee te kijken kan dan veel tijd worden
bespaard.

Hulpmiddelendatabase
Koninklijke Visio wil aansluiten bij de wens van cliënten en medewerkers om gebruik te maken van een
hulpmiddelendatabase met informatie over de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de hulpmiddelen. Een objectieve hulpmiddelendatabase helpt cliënten in de keuze van het juiste hulpmiddel. In 2015 is een programma van eisen
opgesteld voor het bouwen van de hulpmiddelendatabase, dat vervolgens is voorgelegd aan verschillende leveranciers. Uiteindelijk is er in september 2017 een website https://kennisportaal.visio.org opgeleverd, die op 1 november 2017 de lucht in is gegaan.

Sinds de lancering van deze website kunnen bezoekers ook terecht op de online chat of rechtstreeks contact opnemen met de Visio OTC-helpdesk (online telefoon en chat). In de eerste maand heeft de website 514 bezoekers getrokken.
Bij de OTC-helpdesk komen gemiddeld tien vragen per dag binnen. Het merendeel van de vragen wordt per telefoon gesteld. De focus van het project ligt nu op verdere implementatie van het portaal, zodat de aanwas van content kan worden gewaarborgd. Ook krijgt promotie van de website aandacht.