lees voor knop

Stichting InZicht is ondergebracht bij ZonMw en financiert toegepast wetenschappelijk onderzoek voor mensen
met (een) visuele (en bijkomende)beperking(en). Stichting Novum draagt via Koninklijke Visio financieel bij aan het werk van stichting InZicht.

Stichting InZicht is opgericht door de samenwerkende instellingen in de branche en wordt mede door hen gefinancierd. Het doel is de werkwijze van de zorginstellingen te verruimen, te verbeteren en te funderen, zodat zij meer evidence-based gaan werken. Om het daadwerkelijk gebruik van wetenschappelijke resultaten te stimuleren, financiert stichting InZicht niet alleen onderzoek, maar ook implementatie-trajecten. Vóór de start van een project moet duidelijk zijn dat het onderzoek toepasbare expertise of producten kan opleveren.

Stichting InZicht heeft een programmastructuur en werkt in fases. Het werkveld kan samen met een universitaire partner subsidie voor projecten aanvragen. Mensen met een visuele beperking zijn actief betrokken bij de beoordeling en selectie van deze onderzoeksprojecten. Verder nemen zij regelmatig als ervaringsdeskundige deel aan de uitvoering van het onderzoek.

Inmiddels verkeert het programma in de vierde fase; deze loopt van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2019. Voor deze fase is ongeveer Ä 2 miljoen beschikbaar. In de vierde fase wordt ingezet op wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met visuele en eventuele bijkomende beperkingen. Hier horen ook bij de maatschappelijke participatie en de persoonlijke gevolgen van de beperking voor de betrokkenen. De vragen en knelpunten waar
zij mee kampen, worden niet alleen vanuit een cliëntperspectief bekeken, maar ook vanuit
het perspectief van zelfzorg en eigen regie.

Daarnaast bouwt stichting InZicht de infrastructuur verder uit voor kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek bij zorg- en onderzoeksinstellingen en de infrastructuur voor verspreiding en toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk.

Meer informatie over stichting InZicht is te vinden op www.zonmw.nl, zoekwoord ‘InZicht’.