lees voor knop

Binnen Koninklijke Visio is Tactiel Profiel ontwikkeld. Dit is een observatieinstrument om de tastontwikkeling te inventariseren van kinderen van nul tot zestien jaar met een ernstige visuele beperking, zonder verstandelijke beperking. De gebruikers van Tactiel Profiel hebben in de afgelopen jaren de wens geuit om het instrument uit te breiden, zodat het ook toepasbaar is bij visueel beperkte kinderen met een verstandelijke beperking. Stichting Novum ondersteunt het project financieel.

Er was geen geschikt instrument om gericht de tastontwikkeling te volgen bij mensen met een zeer ernstige visuele
en verstandelijke beperking. Voor deze mensen is het door hun dubbele beperking lastig om informatie over hun
leefomgeving te vergaren. Er is een observatie-instrument ontwikkeld waarmee hun tactiele ontwikkeling in kaart kan worden gebracht: Tactiel Profiel MB. Dit instrument sluit aan op het binnen Koninklijke Visio eerder ontwikkelde Tactiel Profiel. Het bestaat ook uit een koffer met observatie-items, een werkmap met de theoretische verantwoording, een
handleiding, enzovoort. In het buitenland was er veel belangstelling voor deze koffer en in 2018 wordt het instrument in het Duits en Engels vertaald.
Met Tactiel Profiel MB kan de tastontwikkeling van mensen met een meervoudige beperking op gestructureerde wijze in kaart worden gebracht. Hieruit kunnen interventies volgen, die bijdragen aan het optimaal leren benutten van de tast. https://tactielprofiel.org/nl-nl/tactiel-profiel-mb.