lees voor knop

Kan een virtualrealitybril gebruikt worden tijdens een leestraining? Kunnen bluetooth-bakens worden ingezet als routebegeleiding? Kan het spel Pokémon Go gespeeld worden door blinde kinderen? Kun je een telepresencerobot gebruiken voor zorg op afstand? Er wordt ontzettend veel ontwikkeld op het gebied van technologie. Dan is het logisch dat cliënten en professionals graag snel antwoorden krijgen op actuele vragen over de toepasbaarheid van technologie of producten voor slechtziende en blinde mensen.

Tot voor kort ontbrak het binnen Koninklijke Visio aan een goede en snelle manier om ontwikkelingen rondom technologie te testen en te onderzoeken op bruikbaarheid en inzet voor de Visiodoelgroepen.
Het VisioLab is geen fysiek lab. De onderzoeken vinden plaats op verschillende locaties in het land. Zo is Visio Onderwijs in Haren, samen met TNO, onlangs gestart met een onderzoek naar de toepassing van het 3D-geluidssysteem van de hololens (Microsoft) bij bijvoorbeeld leermodules of indoornavigatie. Bij Wonen & Dagbesteding in Huizen en bij de Vlasborch in Vught is gestart met de pilot BEAM. Deze pilot gaat over de inzet van telepresencerobots.

Ook is er onderzoek gedaan naar phonotonic muziekballen en V-soundbox, de 3D-printer (onderwijs), PeekVision, E-inkmonitor en Orcam MyEye. Voor 2018 ligt er nog een aantal onderzoeken op de plank.

Tijdens het testen is gebleken dat sommige technologische innovaties mogelijk bruikbaar zijn voor de doelgroep en andere (nog) niet. Om voortzetting van het VisioLab na de projectfase mogelijk te maken, zal in 2018 de focus liggen op het waarborgen van de continuïteit. Eind 2018 zal hier een adviesrapport over geschreven zijn.