lees voor knop

oude vrouw doet gym

Als expertiseorganisatie vervult Koninklijke Visio van oudsher ook een consultatie- en scholingsfunctie voor externe zorginstellingen in de ouderenzorg en voor instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Koninklijke Visio leidt professionals uit het externe veld op in het adequaat signaleren van en ingaan op problematiek die samenhangt met de visuele beperking. De huidige, meer klassikaal gerichte basisscholing voor professionals levert, door afnemende middelen in de zorg, voor veel instellingen financiële obstakels op. Bovendien sluit het aanbod niet meer aan bij de vragen die instellingen hebben.

Met het project Zoveel meer te zien, financieel ondersteund door Stichting Novum, wil
Koninklijke Visio een (online) basisscholings-aanbod ontwikkelen. Het doel daarvan is professionals in staat te stellen om ouderen
en verstandelijk beperkten met een visuele beperking passende begeleiding te bieden, die bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van hun leven. Deze basisscholing is gericht op signalering en herkenning van visuele beper-kingen en op een adequate benaderingswijze. In de eerste fase van het project ligt de nadruk op verkenning van de behoeften van de externe zorginstellingen. Ook gaat het om het verkrijgen van een overzicht van de huidige stand van zaken binnen
Koninklijke Visio. In de tweede fase wordt een online proefcursus ontwikkeld, uitgevoerd en bijgesteld.

In 2015 is onderzocht wat de behoefte is van de zorginstellingen. Hun voorkeur ging uit naar een eigentijds
scholingsaanbod, dat online beschikbaar is. In de afgelopen twee jaar is het e-learningprogramma Zie-Wijzer ontwikkeld voor professionals die werken met ouderen met of zonder verstandelijke beperking en die hen begeleiden in het dagelijks leven. Met deze online deskundigheidsbevordering leren de professionals de signalen van slechtziendheid bij ouderen te herkennen.

Ook biedt het programma tips om daarmee om te gaan. Op dit moment hebben meer dan 150 professionals de
e-learning gevolgd.