lees voor knop

Visueel functieonderzoek en vroegbege-leiding staan nog in de kinderschoenen in de Balkanlanden. Met visueel functie-onderzoek wordt geïnventariseerd hoe het zicht kan worden verbeterd door bijvoorbeeld de lichtintensiteit, de lettergrootte, het beeldcontrast of de beeldscherpte te wijzigen. Juist het visueel functieonderzoek is heel belangrijk om een passend revalidatie- en onderwijsprogramma te kunnen opstellen. Vroegbegeleiding is gericht op heel jonge kinderen met een visuele beperking. Het doel ervan is om de motorische ontwikkeling en de vaardigheden voor oriëntatie en mobiliteit te stimuleren.

Visio International is een aantal jaren actief geweest in de Balkanlanden. Dit project, financieel ondersteund door Stichting Novum, beoogde de activiteiten in de regio verder uit te breiden. Er is besloten om één project op te zetten voor zes landen in de regio, te weten: Slovenië, Servië, Bosnië en Herzegovina, Macedonië, Kosovo en Montenegro. Om het programma duurzaam in de regio op te zetten, is ervoor gekozen om één land, te weten Slovenië, een voortrekkersrol, te laten vervullen.

Lowvisionspecialisten
In 2014 is het project van start gegaan. Er zijn orthoptisten getraind in het in kaart brengen van het visueel functioneren en het verbinden van de resultaten aan het onderwijs

Vroegbegeleiding
Vroegbegeleiders en psychologen uit de verschillende landen zijn door Koninklijke Visio getraind. Daarbij lag de focus op communicatie met jonge kinderen en stimulering van hun spel, omdat dit een belangrijk onderdeel van hun ontwikkeling is. Inmiddels ontvangen tweehonderd jonge kinderen uit de regio vroegbegeleiding.

Partners
Slovenië heeft een goede voortrekkersrol vervuld en ook na afloop van het project wordt de samenwerking tussen de instituten gecontinueerd.

Overheid en lobby
Aan alle deelnemers is gevraagd om een plan te maken voor de lobby gericht op de overheid. In Slovenië, Montenegro, Kosovo en Servië is vroegbegeleiding op de politieke agenda gekomen.