lees voor knop

Binnen het onderwijs in Botswana wordt geen onderscheid gemaakt tussen blinde en slechtziende kinderen. Slechtziende kinderen krijgen allemaal braille aangeleerd, omdat men gelooft dat ze uiteindelijk volledig blind worden. Er is nauwelijks kennis over onderwijs aan kinderen die slechtziend zijn. Het programma Thuto le Pono Boswa, wat betekent ‘Educatie is jouw recht en jouw erfdeel’, is bedoeld om passend onderwijs te bieden aan kinderen met een visuele beperking van drie tot dertien jaar. Stichting Novum ondersteunt dit programma financieel.

Er zijn in het westen van Botswana twee scholen voor special onderwijs en een paar reguliere scholen met speciale voorzieningen voor kinderen met een visuele beperking. Het Ministerie van Onderwijs heeft beleid geformuleerd – over de jaren 2011-2020 – gericht op passend onderwijs voor kinderen met een visuele beperking van drie tot dertien jaar.

Samen met het Central Resource Centre(CRC) in Tlokweng, een departement van het Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Gezondheidszorg, is een programma ontwikkeld waarbij het CRC een coördinerende rol gaat vervullen. De gewenste uitkomst van dit programma is dat alle kinderen tussen drie en dertien jaar passend onderwijs ontvangen en de revalidatie krijgen die ze nodig hebben.

Dat kan inclusief of speciaal onderwijs zijn. Het eerste jaar is gebruikt om samen met alle stakeholders het programmavoorstel voor te bereiden:

  • Er is een meerjarenprogramma opgezet.
  • Er zijn voorbereidingen getroffen voor een nulmeting en bijbehorende indicatoren, zodat de voortgang van het programma kan worden gemeten.
  • Zes locaties zijn geselecteerd om in te richten als detectie- en visueel assessmentcenter.
  • Taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld onder de stakeholders.
  • Er is besloten om CRC een coördinerende rol te geven. Visio International heeft een externe partij laten checken in welke mate CRC zijn verplichtingen nakomt.

In 2017 is er door alle partijen een Memorandum of Understanding ondertekend en er is een baselinestudie gedaan. Ook zijn een monitoring- en evaluatieplan opgesteld. Verder hebben twee trainingen plaatsgevonden voor acht deelnemers (vier oogheelkundige verpleegsters en vier leraren voor visueel beperkte kinderen) om een visueel assessment te kunnen doen.