lees voor knop

Niet in elk land bestaat er samenhang tussen screening van slechtziendheid en onderwijs. In Zambia volgen veel kinderen speciaal onderwijs, terwijl ze met wat hulpmiddelen en extra ondersteuning ook regulier onderwijs zouden kunnen volgen. Het doel van dit project is een assessment-center voor low vision in te richten in een ziekenhuis in Zambia. Andere doelen zijn trainingen te geven op scholen en overheidsbeleid te beïnvloeden, dat gericht is op inclusief onderwijs.

Visio International is een aantal jaren actief geweest in Zambia. De coördinatie van dit project lag bij het Ministry of Education. Het project is onderdeel van het Sixth National Development Plan (SNDP), waarin inclusief onderwijs voor kinderen met een beperking centraal staat. In 2015 hebben Koninklijke Visio, het Ministry of Health en het Ministry of Education een Memorandum of Understanding ondertekend, waarin alle activiteiten zijn vastgelegd die in de komende jaren door de drie partijen worden opgepakt.

Lowvisionspecialisten
Er zijn assessmentcenters voor low vision opgezet in het Kasama General Hospital, Mansa Hospital en Mbala Hospital. Lowvisionspecialisten zijn getraind en de units zijn voorzien van hulpmiddelen, (test)materiaal en instrumenten. Bij 150 kinderen is een visueel functieonderzoek gedaan en hiervan zijn er zeventig gediagnosticeerd met een visuele beperking. De lowvision-specialisten hebben de resultaten van het assessment van deze kinderen besproken met de scholen. In een aantal gevallen heeft dit erin geresulteerd dat deze kinderen geen braille meer leren, maar geprint schrift met ondersteuning van vergroting.

Leerkrachten regulier onderwijs
In het noorden zijn meer dan zeshonderd leraren en welzijnswerkers getraind in het reguliere onderwijs. Zij kunnen screenings doen op basis van een e-chart en zo nodig doorverwijzen naar een lowvisionspecialist.

Opleidingsinstituut speciaal onderwijs
Zamise, het Zambia Institute of Special Education, heeft deelgenomen aan de trainingen van Visio International. Het instituut heeft de praktische lessen geïntegreerd in zijn eigen curriculum.

Overheid en lobby
Er is een addendum gemaakt bij het hiervoor genoemde Memorandum of Understanding, waarin beide ministeries toezeggen dit programma verder in te voeren. Ze doen dit door aandacht te blijven geven aan kinderen met een visuele beperking en de voortgang te blijven meten van de kinderen die nu in beeld zijn.

Bewustwording
Het project heeft voornamelijk bewustwording gecreëerd voor de noodzaak om lowvision-centers te verbinden met onderwijs. Hierdoor krijgen kinderen de ondersteuning die past bij hun beperking in plaats van dat ze standaard braille moeten leren. Het heeft veel voordelen als deze kinderen kunnen instromen in het reguliere onderwijs, want dat vergroot hun kansen om later te participeren in de maatschappij.