lees voor knop

Ofschoon er beleid geformuleerd is voor zorg en onderwijs aan visueel beperkte kinderen in Zuid-Afrika, ontbreekt het vaak aan kennis om dit goed te implementeren en toegankelijk te maken. Dit programma wil op de East Cape de kennis met betrekking tot screening, detectie, visueel assessment van jonge kinderen (0-7 jaar) vergroten, zodat visueel beperkte kinderen passende vroeg begeleiding krijgen en ondersteuning op het gebied van oriëntatie en mobiliteit en rehabilitatie.

Als visueel beperkte kinderen op jonge leeftijd onvoldoende begeleiding krijgen, lopen ze in veel gevallen ontwikkelingsachterstand op. Dit verkleint hun kansen om in te stromen in het reguliere onderwijs.Het programma bevindt zich nog in de inceptieface. Dat wil zeggen, de komende 6 maanden zullen gebruikt worden om het huidige systeem in kaart te brengen, een theory of change te ontwikkelen met de lokale partner(s) met wie Visio International dit gaat realiseren.