BKC-kaarten, nieuwe visustest voor jonge kinderen

oog kaart test met 6 mensen

Binnen de slechtziendenrevalidatie ontbreekt momenteel een valide visustest, die specifiek inzetbaar is voor jonge kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. De tests die commercieel beschikbaar zijn binnen de reguliere oogartsenpraktijk voldoen niet volledig, omdat het gebruikte materiaal kwetsbaar is.

De visuele functies bij heel jonge kinderen (tot een jaar of twee) of bij ongeveer 40% van de gescreende mensen met een verstandelijke beperking, worden veelal gemeten op basis van een preferential looking test. De te onderzoeken persoon krijgt afwisselend links of rechts een verticaal strepenpatroon aangeboden, waarbij de bewegingen van het oog worden genoteerd. Bij het afnemen van de test bij kinderen is het belangrijk om hun aandacht vast te houden, zodat een zo goed mogelijke indruk van de visus wordt verkregen. De kaarten die daarvoor gebruikt worden, blijken in de praktijk sterk wisselend van kwaliteit te zijn en moeilijk verkrijgbaar.

Met dit project wil Koninklijke Visio, dankzij de financiële steun van Stichting Novum, een nieuwe set kaarten ontwikkelen voor de screening. Het materiaal is in 2017 ontwikkeld en geprint. Het is echter nog niet goed gelukt om de kaarten zonder kwaliteitsverlies te lamineren (dat wil zeggen het aanbrengen van een waterdichte transparante laag over de kaarten). Samen met de drukker is in 2018 gezocht naar alternatieve oplossingen en zijn nieuwe kaarten gedrukt. Ook is Bartiméus gevraagd om mee te denken. Verwacht wordt dat de nieuwe kaarten in 2019 kunnen worden uitgetest, zowel bij Koninklijke Visio als Bartiméus.

Programma: Doelgericht en onderbouwd

ETNAH

Jaarlijks worden er ongeveer 40.000 mensen gediagnostiseerd met hersenletsel. Naar schatting heeft

Lees meer »
Skip to content