Blik vooruit

In Nederland worden per jaar 20.000 kinderen te vroeg (prematuur: korter dan 37 weken zwangerschapsduur) geboren. Door goede en intensieve klinische zorg overleven veel van deze kinderen. De keerzijde is dat ze een groot risico hebben op schade aan de hersenen. Omdat ongeveer 40 procent van de hersenen betrokken is bij visuele waarneming, is de kans groot dat er juist bij deze kinderen problemen ontstaan met de visuele waarneming.

Ondanks alle geavanceerde medisch-diagnostische technieken, waarmee op zeer jonge leeftijd de mate van hersenschade kan worden bepaald, is het vaststellen van visuele problematiek op die leeftijd nog erg lastig. Hiervoor is, naast de expertise van de neonatoloog, deskundigheid nodig van professionals van Koninklijke Visio. Gezamenlijk kunnen zij een kind met visuele problemen door hersenschade vanaf de geboorte volgen en begeleiden. Op dit moment ontbreekt het aan een zorgketen waarin neonatale zorg en visuele revalidatie nauw met elkaar verweven zijn. Professionals van Koninklijke Visio worden nu vaak laat ingeschakeld, omdat visuele problematiek van prematuren meestal pas op latere leeftijd (vanaf vijf jaar) wordt ontdekt. Het doel van het project Blik vooruit, dat Stichting Novum heeft gefinancierd, is als volgt:

  1. Vroegtijdig(er) opsporen van visuele problematiek; aanbieden van interventies, en de effectmeting daarvan, aan prematuur geboren kinderen.
  2. Een zorgpad inrichten en borgen.
  3. Een database inrichten, waarin gegevens van herhaalonderzoeken (longitudinaal onderzoek) worden vastgelegd.
  4. De kans vergroten om via ketenzorg (Sophia Kinderziekenhuis, Koninklijke Visio, Erasmus MC) een doelgroep te bereiken die tot nu toe gemist wordt (leeftijd vanaf zes maanden).

Inmiddels is een richtlijn Verwijzing opgesteld, die is geaccepteerd door de zorgverzekeraar. In totaal is bij 59 prematuren de visuele screening uitgevoerd. Tweeëntwintig kinderen hadden een verhoogd risico op visuele verwerkingsproblemen. Achttien van hen zijn verwezen naar Oogheelkunde en naar Koninklijke Visio. Bij Oogheelkunde hebben ze oogheel-kundig onderzoek ondergaan en bij Koninklijke Visio een intake en visueel basisonderzoek (VBO). Tevens is een richtlijn Behandeling opgesteld. Er zijn echter nog geen kinderen geïncludeerd. De prevalentie is lager dan vooraf verwacht. Er zijn tot nu toe enkel kinderen geweest met lichte visuele problematiek. Voor hen was revalidatie niet geïndiceerd of de ouders wilden deze liever nog niet starten vanwege te grote belasting door de medische situatie van het kind. In de loop van 2019 wordt het project afgerond en geëvalueerd.

Programma: Doelgericht en onderbouwd

ETNAH

Jaarlijks worden er ongeveer 40.000 mensen gediagnostiseerd met hersenletsel. Naar schatting heeft

Lees meer »
Skip to content