Programma: De cliënt in zijn kracht

Veerkracht, zelfregie en mee kunnen doen in de maatschappij, dat is de kern van de aanvragen binnen het programma De cliënten in zijn kracht. Deze projecten helpen zowel de cliënten als de professionals die hen ondersteunen een stap verder. De kracht van de projecten ligt in het feit dat cliënten actief betrokken zijn en dat ze psychisch en fysiek sterker worden gemaakt.

De Vlasborch

Bewoners van instellingen voor ouderenzorg bewegen te weinig. Vijftig procent van de bewoners in een zorginstelling komt één keer per week buiten en één op

Lees meer »
Blinde atlete met begeleider

Sporten, zo kan het ook

Sportverenigingen zijn huiverig om mensen met een visuele beperking toe te laten. Scholen schrappen bij voorbaat al de lessen bewegingsonderwijs van het rooster. Het beeld

Lees meer »
voruw knuffelt zeehond knuffel

Paro de robotzeehond

Cliënten met een verstandelijke beperking reageren vaak goed op dieren. Op verschillende plekken binnen dagbestedingen van Koninklijke Visio zijn er activiteiten bij kinderboerderijen. Soms heeft

Lees meer »

Blindentribune

De toegankelijkheid van sportevenementen is nog niet vanzelfsprekend voor mensen met een visuele beperking. Diverse sportclubs, sportbonden en -organisatoren zijn zich er steeds meer van

Lees meer »
Man en vrouw op een heuvel

Ervaringsdeskundigheid

Cliënten van Koninklijke Visio hebben een groeiende behoefte aan zelfsturing binnen revalidatie, dienstverlening, zorg en onderwijs. Er is dikwijls sprake van een traditionele, afhankelijke verhouding

Lees meer »