Programma: Doelgericht en onderbouwd

Het programma Doelgericht en onderbouwd richt zich op het ver- beteren en onderbouwen van functiegerichte diagnostiek en revalidatie. Beoogd wordt meer doelgericht te werken en samenhangende interventies een stapje hoger op de effectladder te brengen. Hierbij wordt voortgebouwd op de resultaten van projecten en onderzoeken die eerder succesvol zijn uitgevoerd.

ETNAH

Jaarlijks worden er ongeveer 40.000 mensen gediagnostiseerd met hersenletsel. Naar schatting heeft de helft van deze mensen een visuele beperking, waardoor ze problemen in het

Lees meer »

CVI in beeld

Een cerebrale visuele stoornis (CVI) is een slecht begrepen aandoening. Kinderen met CVI kunnen wel zien met hun ogen, maar door een stoornis in de

Lees meer »

Sprekende ogen

Het zich niet kunnen uiten door onvoldoende controle over spraak of motoriek kan zeer frustrerend zijn voor een cliënt en het cliëntsysteem. Ooggestuurde communicatiemiddelen (AAC-systemen)

Lees meer »

Tour des lumières

Voldoende licht is een voorwaarde voor het zelfstandig functioneren in huis, op het werk of op school. Voor mensen met een visuele beperking is het

Lees meer »

Scangedrag bij hemianopsie

Mensen met hemianopsie door niet-aangeboren hersenletsel vormen een grote cliëntengroep van Koninklijke Visio. Er zijn verschillende trainingen beschikbaar die mensen op een andere manier leren

Lees meer »

Visusbeleving

Alle cliënten van Koninklijke Visio ervaren dat hun eigen omgeving en de maatschappij als geheel een visuele beperking soms moeilijk kunnen begrijpen. In 2015 ging

Lees meer »

Blik vooruit

In Nederland worden per jaar 20.000 kinderen te vroeg (prematuur: korter dan 37 weken zwangerschapsduur) geboren. Door goede en intensieve klinische zorg overleven veel van

Lees meer »