Ervaringsdeskundigheid

Man en vrouw op een heuvel

Cliënten van Koninklijke Visio hebben een groeiende behoefte aan zelfsturing binnen revalidatie, dienstverlening, zorg en onderwijs. Er is dikwijls sprake van een traditionele, afhankelijke verhouding tussen cliënt en professional. Koninklijke Visio wil, met financiële ondersteuning van Stichting Novum, een start maken met het structureel inzetten van ervaringsdeskundigen in alle facetten van de hulpverlening. De rol van ervaringsdeskundige vereist dat vrijwilligers eigen ervaringen en ervaringskennis hebben, maar daar tegelijkertijd bovenuit kunnen stijgen. Dat vraagt om speciale competenties en training.

Cliënten vinden het contact met ervaringsdeskundigen (mensen uit de eigen doelgroep) gelijkwaardiger dan dat met andere hulpverleners en voelen zich beter begrepen. Het belang van de inzet van ervaringsdeskundigheid blijkt uit diverse onderzoeken en uit positieve ervaringen van andere instellingen. In 2016 heeft een pilot plaatsgevonden binnen Revalidatie & Advies Den Haag en Revalidatie & Advies Breda. Er zijn vijftien ervaringsdeskundigen aangenomen en de eerste ervaringen waren positief. In 2017 en 2018 is, dankzij de financiële steun van Stichting Novum, het inzetten van ervaringsdeskundigen binnen Koninklijke Visio verder uitgerold en organisatorisch ingebed.

Programma: de cliënt in zijn kracht:

Skip to content