Implementatie Veilige Auditieve Omgeving

Als mensen met een visuele en verstandelijke beperking worden geconfronteerd met een auditieve omgeving die ze moeilijk kunnen begrijpen, heeft dit een negatief effect op hun gedrag. Dit is gebleken uit een onderzoek van mevrouw K. van den Bosch en prof.dr. C. Vlaskamp. De confrontatie vergroot de kans op probleemgedrag. Op dit moment is hier in de praktijk onvoldoende aandacht voor. Ook medewerkers van Koninklijke Visio zijn zich onvoldoende bewust van de invloed die ze zelf hebben op de auditieve omgeving.

Het doel van het project is het vergroten van kennis over een veilige auditieve omgeving voor cliënten en leerlingen binnen Wonen & Dagbesteding en Onderwijs met een (zeer) ernstige visuele en meervoudige beperking. Dit kan worden bereikt door medewerkers handvatten te geven voor het meten en verbeteren van de auditieve omgeving via de MoSART-app. Deze app is ontwikkeld vanuit het eerder genoemde onderzoek en meet het geluidsniveau. Ook kunnen aandachtsfunctionarissen worden opgeleid.
Medewerkers van Koninklijke Visio worden zich door het project meer bewust van de kenmerken van een veilige auditieve omgeving en kunnen aanpassingen doen. Cliënten en leerlingen uit de doelgroep hebben hier baat bij, omdat ze zich veiliger voelen. De verwachting is dat ze minder moeilijk te begrijpen gedrag laten zien. Er is een e-learningprogramma gemaakt. Medewerkers zijn binnen Koninklijke Visio getraind en aandachtsfunctionarissen zijn opgeleid. Het project is inmiddels afgesloten met een eindfilm. De uitdaging is om hier blijvend aandacht voor te vragen bij Visiomedewerkers. Er wordt verkend of het mogelijk is een expertisegroep Veilige auditieve omgeving in te richten, in samenwerking met Bartiméus. Stichting Novum heeft het project financieel ondersteund.

Programma: Doelgericht en onderbouwd

ETNAH

Jaarlijks worden er ongeveer 40.000 mensen gediagnostiseerd met hersenletsel. Naar schatting heeft

Lees meer »
Skip to content