Jongeren Aan de Arbeid (JAA)

Door veranderde wetgeving kunnen jongeren met een visuele beperking geen beroep meer doen op de Wajong. Hierdoor dreigt een groep leerlingen tussen wal en schip te raken. Het gaat om de groep leerlingen/cliënten die weliswaar arbeidsvermogen hebben, maar die niet in staat zijn een volwaardig diploma te halen op het mbo. Zij kunnen nu niet meer instromen op de sociale werkplaatsen.

Deze leerlingen en cliënten met een visuele beperking met een uitstroomniveau VSO-praktijk, zijn vaak wel in staat tot het halen van praktijkverklaringen voor diverse werkprocessen. De opleiding WoonHulp is een praktijkopleiding, die opgedeeld is in werkprocessen. De opleiding is bedoeld om personeel in de zorginstelling te ondersteunen bij het uitvoeren van huishoudelijk werk. Denk aan het schoonmaken van woon- en leefruimtes, het verrichten van verschillende facilitaire werkzaamheden en het begeleiden van bewoners van zorginstellingen bij vrijetijdsactiviteiten. De opleiding leidt tot een erkend branchegericht diploma.
Binnen Koninklijke Visio is, met financiële steun van Stichting Novum, de opleiding aangepast aan de doelgroep. Inmiddels zijn er drie leerlingen van de school in Rotterdam in dit schooljaar begonnen bij Wonen & Dagbesteding in Breda.
Met de diplomerende instanties SBB en Calibris is Koninklijke Visio in overleg om de erkenning te krijgen voor alle praktijkonderdelen die uitgevoerd worden door leerlingen met een visuele beperking. In 2019 moet dat verder zijn beslag krijgen.

Programma: de cliënt in zijn kracht:

Skip to content