Kennen en kunnen

Kinderen met een visuele beperking krijgen de wereld in losse puzzelstukjes aangeboden. Daarbij onderzoeken ze per puzzelstukje waar dat nu precies past in het grote geheel. Ziende mensen kijken bij een puzzel eerst op de doos en naar het grote geheel. Pas daarna zoeken ze de losse puzzelstukjes. Het programma Kennen en kunnen richt zich op deze puzzelstukjes: Hoe leren kinderen non-verbale communicatie begrijpen en compenseren voor het (gedeeltelijk) missen van de visus? Hoe zorgen we dat lezen voor deze kinderen leuk én waardevol is?
Hoe dragen we eraan bij dat deze kinderen stevig staan in de maatschappij? Wat moeten ze hiervoor weten over zichzelf?

Ik word begrepen

Voor veel cliënten met een ernstige meervoudige en visuele beperking (EMB- cliënten) (7000 tot 8000 cliënten in Nederland) is het lastig om duidelijk te maken

Lees meer »

3D-2D

Veel schoolgaande kinderen en jongeren met een visuele beperking (2500-3000 schoolgaande kinderen in Nederland) hebben moeite met het begrijpen van een getekende 2D-afbeelding van een

Lees meer »
overleg in een computerruimte

NASWB-vakken

Niet alle schoolgaande kinderen met een visuele beperking in het reguliere onderwijs, die interesse hebben in of talent voor de vakken natuurkunde, aardrijkskunde, scheikunde, wiskunde

Lees meer »

Expeditie Robin

Jongeren met een visuele beperking halen schooldiploma’s, net als ziende leeftijdsgenoten. Op dit moment is de arbeidsdeelname van mensen met een visuele beperking echter minder

Lees meer »

Jaarverslag 2014

In het jaarverslag legt het bestuur van Novum verantwoording af over het gevoerde beleid, daarnaast omvat het jaarverslag de jaarrekening en een terugblik op de

Lees meer »