Leerstoel VUmc: Leer van de blinde en slechtziende mens

Koninklijke Visio heeft meegewerkt aan de continuering van een leerstoel bij het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) in Amsterdam, onder de titel Leer van de blinde en slechtziende mens. De reguliere kosten van de leerstoel betaalt het VUmc. De extra kosten, zoals reis- en congreskosten en een aantal promotieplaatsen, betaalt Stichting Novum.

De leerstoel wordt bezet door oogarts prof.dr. G.H.M.B. van Rens. Professor Van Rens was tien jaar werkzaam als bijzonder hoogleraar namens de Algemene Nederlandse Vereniging Ter Voorkoming Van Blindheid. De samenwerking met Koninklijke Visio biedt het VUmc toegang tot grote databases van Koninklijke Visio met geanonimiseerde patiënteninformatie.

Doelstelling van de leerstoel is wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op de afdeling Oogheelkunde, met als thema De blinde en slechtziende mens. De leerstoel moet de expertise over revalidatie op de afdeling Oogheelkunde vergroten. Vanwege de beperkte tijdsinzet van de hoogleraar (0,3 fte) zal de bijdrage zich voornamelijk richten op wetenschappelijk onderzoek. In 2018 heeft professor Van Rens zeven promovendi begeleid en zijn er acht artikelen gepubliceerd in internationale vaktijdschriften. Daarnaast is er onderwijs gegeven aan arts-assistenten in opleiding tot oogarts en studenten. In 2017 liep de financiering van de leerstoel door Stichting Novum af. In overleg met de universiteit is besloten om gezamenlijk de financiering met vier jaar te continueren.

Programma: Overige projecten binnenland

Skip to content