Programmeren voor leerlingen met een visuele beperking

Om als leerling succesvol te kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst, is het noodzakelijk om competenties op te doen die passen bij deze maatschappij. Programmeren wordt net zo belangrijk als taal en rekenen. Om die reden hebben de TU Delft, Saxion Hogeschool in Deventer en Koninklijke Visio de handen ineengeslagen. Zij willen dat ook leerlingen met een visuele beperking leren programmeren en wel op een leuke en uitdagende manier.

Het doel van het project is dat alle slechtziende en blinde leerlingen uit het reguliere basisonderwijs (circa 500 kinderen) en normaal lerende kinderen uit het Visio speciaal onderwijs (circa 124 kinderen) in staat zijn om op een leuke en uitdagende manier te leren programmeren. Hierbij leren zij zo veel mogelijk op eenzelfde manier als hun goed ziende leeftijdsgenoten. Om dit doel te realiseren, wordt een toegankelijke en begrijpelijke leerlijn programmeren ontwikkeld met lesmethoden en lesmateriaal, die gebruikt gaan worden binnen het reguliere en speciaal onderwijs.
In 2017 is gestart met de ontwikkeling van lessen (inclusief materialen, lesvormen en een handleiding voor docenten) op basis van de kerndoelen. Verschillende programmeermaterialen uit de reguliere markt zijn getest op hun geschiktheid voor de doelgroep. Afgelopen jaar zijn in verschillende groepen van de onderbouw de eerste lessen uitgeprobeerd. Deze lessen zijn hierna geëvalueerd en verbeterd. Ze zullen nogmaals op leerlingen worden uitgetest. Dit project is mede mogelijk dankzij de financiële steun van Stichting Novum.

Programma: Kennen en kunnen

3D-2D

Veel schoolgaande kinderen en jongeren met een visuele beperking (2500-3000 schoolgaande kinderen

Lees meer »
Skip to content