Revalidatie & Advies 2.0

Om aan te sluiten bij ontwikkelingen op het gebied van e-health heeft Stichting Novum een projectaanvraag R&A 2.0 ondersteund. Dit project richt zich op het ontwikkelen van twee nieuwe diensten:

De zorg is aan het digitaliseren. Cliënten vragen steeds vaker of ze op internet informatie over hulpmiddelen kunnen vinden. Ook klinkt geregeld de vraag of het nodig is dat ze voor iedere training naar Koninklijke Visio moeten komen. Het gebruik van smartphones, computers en tablets wordt steeds meer onderdeel van de revalidatie. Het project Revalidatie & Advies 2.0 (R&A 2.0) wil hierop inspelen.

Om aan te sluiten bij ontwikkelingen op het gebied van e-health heeft Stichting Novum een projectaanvraag R&A 2.0 ondersteund. Dit project richt zich op het ontwikkelen van twee nieuwe diensten:

  1. het mogelijk maken van training of ondersteuning op afstand;
  2. het realiseren van een kennisportaal.

Training of ondersteuning op afstand
Sinds 2017 wordt training op afstand aangeboden aan cliënten in de vorm van blended learning. Blended learning draagt bij aan het op afstand kunnen begeleiden van cliënten en het starten van ICT-trainingen (computer, tablet en smartphone). Het op afstand kunnen begeleiden biedt voordelen voor de cliënt. Denk hierbij aan het terugdringen van reistijd. Reizen is voor veel cliënten een obstakel in verband met de kosten, afhankelijkheid van anderen en belastbaarheid. Ook het feit dat cliënten een training kunnen volgen op hun eigen apparatuur is een voordeel. Hiermee kunnen ze snel kleine problemen oplossen.

Kennisportaal
Het kennisportaal (www.kennisportaal.visio.org) sluit aan bij de wens van cliënten en medewerkers om gebruik te kunnen maken van een website waarbinnen informatie, tips, artikelen en reviews zijn te vinden over uiteenlopende onderwerpen voor de doelgroep. Sinds de lancering van de website in oktober 2017 hebben 15.606 bezoekers gebruikgemaakt van de website. Dat komt neer op 1040 gebruikers per maand. Naast het vinden van informatie biedt het kennisportaal ook plek voor het stellen van (hulp)vragen via een helpdesk en online chat. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van Stichting Novum.

Programma: ME Health & Education

Skip to content