Super toegankelijk, de start

Het is niet gemakkelijk om iets in een supermarkt te vinden als je blind bent. Het zou fijn zijn als je van tevoren ongeveer weet hoe de indeling van de winkel is. De grote verlichte letters met ‘brood’ en ‘bloemen’ helpen iemand die slechtziend is daar wel bij, maar de productinformatie is meestal nauwelijks te lezen. Van alle dagelijkse dingen zouden blinde en slechtziende mensen het liefst op een gewone manier de boodschappen willen doen. Dit blijkt uit een uitgebreid onderzoek onder de doelgroep.

Gelukkig zullen we in de toekomst op een andere manier de boodschappen doen dan vandaag de dag gebruikelijk is. Winkelexperts voorspellen dat het winkelen in een fysieke winkel wordt gecombineerd met online en digitale mogelijkheden, die zorgen voor een meer persoonlijke ‘klantreis’.
Technologische innovaties spelen een grote rol bij deze nieuwe winkelervaring. Het project Super toegankelijk onderzoekt de mogelijkheden om het winkelen in de toekomst toegankelijker te maken. Koninklijke Visio heeft daartoe de ‘Super toegankelijk shopping experience’ en hackathon georganiseerd, dankzij de financiële steun van Stichting Novum. Het betreft een driedaags evenement, waarin samen met betrokken partijen de toegankelijkheid van het winkelen is onderzocht. Tijdens de hackaton zijn in 48 uur tijd innovatieve en creatieve ideeën uitgewerkt om de toegankelijkheid te verbeteren. De hackathon en shopping experience hebben veel persaandacht gekregen. Door een jury zijn de drie beste ideeën geselecteerd om verder uit te werken. Inmiddels is een vervolgaanvraag ingediend en gehonoreerd.

Benieuwd naar de ervaringen van de shopping experience en hackathon?

  • Er is een website met informatie over de hackathon, vlogs, enzovoort. Deze site wordt continu aangepast met nieuwe relevante informatie: https://www.visio.org/nl-nl/expertise/expertiseprogramma-s/super-toegankelijk-living-experience/super-toegankelijk-hackathon
  • Mariëlle Wardenaar heeft drie vlogs gemaakt. Een om de hackathon aan te kon-digen en twee tijdens de hackathon zelf.
  • Media-aandacht: https://intranet.visio.org/nieuws/Pages/Superstarthackathon,ookmassalemedia-aandacht.aspx
  • Blog van een VIP: Linda: Supertoegankelijk hackaton en live experience, geschreven op 26 januari 2018 door Linda.

Programma: Toegang tot de wereld

jongen met virtual reality bril

Visiolab

Kan een virtualrealitybril gebruikt worden tijdens een leestraining? Kunnen bluetoothbakens worden ingezet

Lees meer »
Skip to content