Tactiel Profiel voor kinderen met een meervoudige beperking (MB)

Binnen Koninklijke Visio is Tactiel Profiel ontwikkeld. Dit is een observatie-instrument om de tastontwikkeling te inventariseren van kinderen van nul tot zestien jaar met een ernstig visuele beperking, zonder verstandelijke beperking. De gebruikers van Tactiel Profiel hebben in de afgelopen jaren de wens geuit om het instrument uit te breiden, zodat het ook toepasbaar is bij visueel beperkte kinderen met een verstandelijke beperking. Stichting Novum ondersteunt het project financieel.

Er was geen geschikt instrument om gericht de tastontwikkeling te volgen bij mensen met een zeer ernstige visuele en verstandelijke beperking. Voor deze mensen is het door hun dubbele beperking lastig om informatie over hun leefomgeving te vergaren. Er is een observatie-instrument ontwikkeld waarmee hun tactiele ontwikkeling in kaart kan worden gebracht: Tactiel Profiel MB. Dit instrument sluit aan op het binnen Koninklijke Visio eerder ontwikkelde Tactiel Profiel. Het bestaat ook uit een koffer met observatie-items, een werkmap met de theoretische verantwoording, een handleiding, enzovoort. In het buitenland was er veel belangstelling voor deze koffer. Daarom is het instrument in 2018 in het Duits en Engels vertaald.

Met Tactiel Profiel MB kan de tastontwikkeling van mensen met een meervoudige beperking op gestructureerde wijze in kaart worden gebracht. Hieruit kunnen interventies volgen die bijdragen aan het optimaal leren benutten van de tast. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Stichting Novum. Meer informatie is te vinden op: https://tactielprofiel.org/nl-nl/tactiel-profiel-mb

Programma: Kennen en kunnen

3D-2D

Veel schoolgaande kinderen en jongeren met een visuele beperking (2500-3000 schoolgaande kinderen

Lees meer »
Skip to content